Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1350897

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1350897

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1350897
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning voor uitbreiding bedrijfsbebouwing Laan der VN 111
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 12:39:01
Onderwerp Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor start procedure verlenen omgevingsvergunning voor uitbreiding bedrijfsbebouwing Laan der VN 111
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.A.K. Niemantsverdriet, 078 7704901
Datum B&W Besluit 16-09-2014
Gerelateerde zaak 1276768
Agendacommissie 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Autobedrijf Mulder is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing op het perceel Laan de Verenigde Naties 111. Omdat de uitbreiding niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan wordt tevens een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is, dat de gemeenteraad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunning de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan eenieder zienswijzen naar voren brengen.
Gepubliceerd 25-09-2014