Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134962

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134962

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134962
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het verstrekken van een geldlening aan de Vereniging Dordrechtse Manege
Ingekomen/gepubliceerd 16-10-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het verstrekken van een geldlening aan de Vereniging Dordrechtse Manege
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 121 - Manege aan de Spirea
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 10 juli heeft u in de raad gesproken over de manege aan de Spirea. De wethouder heeft toen
aangegeven hoe de stand van zaken was rondom de manege. Op 4 september heeft u de brief
van het college aan de Vereniging Dordrechtse Manege via de lijst van ingekomen stukken voor
kennisgeving aangenomen.
In de raadsinformatiebrief die u hierbij aantreft, wordt u geïnformeerd over het feit dat de
vereniging een lening zal ontvangen voor het herstel van de zandbakken.
De in de raadsinformatiebrief genoemde brief onder nummer SO/07/4293 en de genoemde
geldleningsovereenkomst worden separaat vertrouwelijk aan u toegezonden. 

Gepubliceerd 16-10-2007