Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134851

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134851

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134851
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herontwikkeling KPN-gebrouw Johan de Wittstraat
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over herontwikkeling KPN-gebrouw Johan de Wittstraat
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 154 - Schil-West
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Met bijgaande raadsinformatiebrief informeert het college u over zijn voornemen, medewerking te
verlenen aan de herontwikkeling van het KPN-gebouw aan de Johan de Wittstraat en daartoe een
procedure ex art. 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening te starten. De
bevoegdheid daartoe is gedelegeerd aan het college.
Het Bestemmingsplan ‘Schil-west’ (Planboekje) is in het RIS geplaatst; Planboekje en –kaart
liggen tevens ter inzage op de griffie.

Gepubliceerd 25-09-2007