Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134722
Onderwerp Raadsvoorstel over wijziging Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 en intrekken Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over wijziging Verordening Bodemsanering Dordrecht 2003 en intrekken Subsidieverordening Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het raadsvoorstel spreekt voor zich. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit de wijziging
van de Wet Bodembescherming 2006 en zijn getoetst aan de Toets administratieve lasten
bedrijven (DDRH).

Gepubliceerd 04-09-2007