Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134721

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134721

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134721
Onderwerp Raadsvoorstel over tweede wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over tweede wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U wordt voorgesteld de Algemene Subsidieverordening Dordrecht te wijzigen .Door deze
wijziging kunnen nu rechtmatig subsidies uit de post “brede programmering“ worden verstrekt.

Gepubliceerd 04-09-2007