Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134720
Onderwerp Raadsvoorstel over Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over Verordening Culturele Initiatieven Dordrecht
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De bestaande verordening, die met bijgaande nieuwe verordening komt te vervallen, moest
worden aangepast aan de Algemene subsidieverordening Dordrecht 2006 en aan de in de loop
van de tijd opgedane praktijkervaringen. Tegelijkertijd betekent de nieuwe verordening ten
opzichte van de oude verordening een verruiming in die zin, dat er nu ook niet-Dordtse
organisaties een beroep kunnen doen op subsidie uit de pot culturele initiatieven. Ook het aantal
keren dat er een beroep kan worden gedaan op de verordening is gewijzigd; voorheen was dit
driemaal, maar nu is het mogelijk zesmaal in aanmerking te komen voor subsidie van de te
organiseren activiteit. Zie ook paragraaf 3.3.2 in de cultuurbeleidsnota van 31 mei 2005,
successievelijk de op 28 juni 2005 aangenomen motie 4 ‘cultuurnota’ en het op 9 november
2005 aangenomen amendement 1 ‘productiebudget en culturele initiatieven’. Ook is in de nieuwe
verordening een berekeningsmethode opgenomen om te komen tot de hoogte van het
subsidiebedrag.

Gepubliceerd 04-09-2007