Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1347166

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1347166

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1347166
Onderwerp Vaststellen Verordening winkeltijden Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 19:27:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 september 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 16 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Volgorde van insprekers: Willem Boon, Leo Schaap, Werner Kelder, Johan den Bakker, Chris van der Waard, Jan-Willem Lemkes, Dhr 't Lam, Arien van Pelt, Anneke Maagdenberg, Pieter Honing en Dominee G van Wijk.


De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.