Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1346984

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1346984

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1346984
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2014 11:52:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerp bestemmingsplan 2e herziening Schil, locatie skatepark Wilgenbos
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, tel.no. 770 4900
Datum B&W Besluit 09-09-2014
Gerelateerde zaak 1275853
Agendacommissie 16-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Tussen en onder de bruggen van Dordrecht naar Zwijndrecht is al sinds 2001 een skatepark aanwezig. Er zijn plannen ontwikkeld om de bestaande inrichting van het skatepark te upgraden. Voor de uitvoering daarvan is een omgevings-vergunning nodig. In het geldende bestemmingsplan 'Schil' is het bestaande skatepark niet genoemd in de daar opgenomen bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Railverkeer'. Daardoor is de huidige skatebaan formeel in strijd en valt deze onder het overgangsrecht. Op basis van de daarvoor geldende regels kan nu geen omgevingsvergunning worden verleend. Om de omissie op te heffen is de '2e herziening bestemmingsplan Schil, locatie skatepark Wilgenbos' opgesteld. Via deze bestemmingsplanherziening wordt het huidige skatepark positief bestemd en kan de upgrading worden uitgevoerd.
Gepubliceerd 25-09-2014