Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134617

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134617

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134617
Onderwerp Raadsvoorstel over definitieve uitwerking verbeterd vergaderstelsel
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2007 14:27:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 mei 2007 14:00
Besluit:
De raad stemt in met de uitwerking van het vergaderstelsel, stelt het Reglement van orde van de gemeenteraad en de raadscommissieverordening vast en benoemt een voorzitter en kamervoorzitters van de Adviescommissie. De raad besluit tot het handhaven van de dinsdagavond als vaste vergaderavond.