Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134617

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134617

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134617
Onderwerp Raadsvoorstel over definitieve uitwerking verbeterd vergaderstelsel
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2007 14:27:54
Onderwerp Raadsvoorstel over definitieve uitwerking verbeterd vergaderstelsel
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Toelichting Definitieve uitwerking verbeterd vergaderstelsel (bijgaand) In vervolg op de bespreking in het presidium van 15 mei jl. wordt u gevraagd: 1. in te stemmen met de uitwerking van het vergaderstelsel en daaruit voortvloeiende besluiten; 2. het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vast te stellen; 3. de Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste adviescommissie van de raad vast te stellen en 4. een voorzitter van de adviescommissie en kamervoorzitters van de adviescommissie te benoemen
Gepubliceerd 16-05-2007