Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134591

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134591

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134591
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarplan handhaving 2007
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarplan handhaving 2007
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In het Integraal veiligheidsprogramma 2006-2010 (IVP2) zijn 6 centrale thema’s opgenomen:
fysieke veiligheid, diefstal, geweld (sdreiging), jeugdoverlast en verkeersveiligheid. In het
jaarplan handhaving is aangegeven op welke onderdelen door middel van handhaving een bijdrage
wordt gegeven aan de doelstellingen van het IVP. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
handhavingstaken van het bureau Leerplicht en de sociale dienst niet meer opgenomen zijn om
dat voor overdracht van bevoegdheden naar de GR Drechtsteden heeft plaatsgevonden
Het jaarplan geeft inzicht in de handhavingsprioriteiten 2007 en de verbetervoorstellen voor de
uitvoeringsorganisaties. Tevens is een quickscan bijgevoegd waarin de feiten t.a.v. de omvang
van de gemeentelijke handhavingstaak, formatie en budget zijn opgenomen.
Het college biedt u ter kennisneming het integraal jaarplan handhaving 2007 aan.

Gepubliceerd 24-04-2007