Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134574

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134574

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134574
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte Leerpark
Ingekomen/gepubliceerd 04-04-2007 12:49:11
Onderwerp Raadsvoorstel over benoemen openbare ruimte Leerpark
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 101 - Straatnaamgeving
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het toekennen van namen aan (delen van) de openbare ruimte is op grond van artikel 2, tweede
lid van de Verordening naamgeving en nummering een bevoegdheid van de raad. U wordt
gevraagd aan nieuwe straten in het Leerpark namen toe te kennen en het stratenbeloop vast te
stellen.

Gepubliceerd 04-04-2007