Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134525

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134525

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134525
Onderwerp Raadsinformatiebrieven over parkeergarage Steegoversloot
Ingekomen/gepubliceerd 06-03-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrieven over parkeergarage Steegoversloot
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Zie de toelichting bij behandelflap 230a.
Onder verwijzing naar de voorgeschiedenis en recente ontwikkelingen op het gebied van de
luchtkwaliteit geeft het college in deze raadsinformatiebrief aan dat naar zijn mening gestart kan
worden met de ontwikkeling van de locatie Steegoversloot. Daarbij wordt toegezegd, dat door
Arcadis, de klankbordgroep en buurtbewoners genoemde aandachtspunten in het vervolgtraject
zullen worden onderzocht, evenals nog door u te benoemen zaken.

Gepubliceerd 06-03-2007