Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134520

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134520

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134520
Onderwerp Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2007 15:52:08
Onderwerp Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 12 september 2006 heeft de raad ten aanzien van de zgn. PABO-locatie een
voorbereidingsbesluit genomen in verband met de voortgang van het bouwplan. De fracties van
B.V.DORDT, VSP en ECO-Dordt hebben zich destijds tegen de plannen uitgesproken.
Tegen dit besluit zijn circa 450 bezwaren ingediend. De raad is de bevoegde instantie om een
beslissing op de bezwaren te nemen. De bezwaarschriften zijn behandeld door de commissie voor
beroep- en bijzondere bezwaarschriften. De commissie adviseert de bezwaren ongegrond te
verklaren. Het college stemt met dit advies in en vraagt u uw besluit van 12 september 2006 in
stand te laten.

Gepubliceerd 28-02-2007