Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134520

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134520

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134520
Onderwerp Raadsvoorstel beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit PABO-locatie
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2007 15:52:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 maart 2007 14:00
Besluit:
De heer P.H.Sleeking legt namens de fractie van B.V. DORDT een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat zijn fractie tegen het voorstel zal stemmen, omdat de fractie de bezwaren wel gegrond vindt.
Mevrouw K.J. Schellekens-van der Meijde legt namens de fractie van van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie geven het voorstel zal stemmen, omdat de fractie ook tegen het onderliggende voorbereidingsbesluit PABO-locatie heeft gestemd.
De heer H.J. Tazelaar sluit zich namens de fractie van de VSP aan bij de verklaring van ECO-Dordt.
De raad besluit het raadsbesluit van 12 september 2006, waarbij de raad heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied aangeduid als de PABO-locatie, in stand te laten, met de aantekening dat de fracties van B.V. DORDT, ECO-Dordt en de VSP worden geacht tegen dit besluit te hebben gestemd.