Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134475
Onderwerp Raadsinfomatiebrief over de verkoop van gebouw "De Holland"
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2007 13:21:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 februari 2007 14:00
Besluit:
De raadsinformatiebrief over het gebouw "De Holland" wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.
Mervrouw M.C. Ruisch vraagt of de brief van de Stichting Poppenspel aan het college over geschikte locaties voor het poppenspelmuseum is ontvangen. Wethouder F.J. van den Oever geeft aan dat dit inderdaad het geval is en dat er inmiddels ook een brief met aanvullende informatie is ontvangen. Beide brieven worden op dit moment bekeken en eventueel zal dit leiden tot een voorstel over een mogelijke locatie.