Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134444

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134444

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134444
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Hotel Hendrick (panden Holster en Henegouwen)
Ingekomen/gepubliceerd 28-11-2007 14:20:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Hotel Hendrick (panden Holster en Henegouwen)
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Naar aanleiding van een brief van de heer A.F.M. Delemarre om in de raad een discussie te
voeren over de plannen met betrekking tot Huis Henegouwen in de Wijnstraat en het ernaast
gelegen voormalige Holsterpand, is in de Agendacommissie van 19 september jl. over dit
onderwerp gesproken. De meeste fracties vonden agendering destijds prematuur. Er bleek
behoefte te zijn aan de volgende informatie:
- het antwoord van het college aan de heer Delemarre;
- een toelichting op de stand van zaken
- een toelichting op de onderzoeksresultaten;
- de staat van onderhoud van het pand;
- de toekomstige exploitanten;
- de bestemming als een hotel niet realiseerbaar is en het risico dat de gemeente loopt.
Besloten is toen het onderwerp vooralsnog op de termijnagenda te plaatsen.
Met bijgaande raadsinformatiebrief, waarbij is gevoegd het antwoord van het college aan de heer
Delemarre, wordt de gevraagde informatie verschaft.
Het oorspronkelijke verzoek om behandeling is gedaan door de fractie van GroenLinks. De heer
Delemarre zal op de hoogte worden gesteld van de wijze van behandeling van zijn brief.

Gepubliceerd 28-11-2007