Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134432

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134432

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134432
Onderwerp Wensen en bedenkingen en aanvullend voorbereidingskrediet Hotel Hendrick
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2007 15:42:12
Onderwerp Wensen en bedenkingen en aanvullend voorbereidingskrediet Hotel Hendrick
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Met bijgaand raadsvoorstel informeert het college u over diverse aspecten met betrekking tot de
overdracht (om niet) aan de Vereniging Hendrick de Keyser van het pand Wijnstraat 153 (Holster)
en de mogelijke ontwikkeling daarvan (samen met Huis Henegouwen) tot een Stadshotel.
U wordt gevraagd aan te geven of u wensen of bedenkingen heeft tegen de voorgenomen
overdracht en bijbehorende realiseringsafspraken (beide stukken bijgevoegd). Tevens wordt u
gevraagd een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Gepubliceerd 12-01-2007