Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1344161

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1344161

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1344161
Onderwerp Rondvraag en sluiting
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 11:24:30
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie Beter voor Dordt stelt vragen over het parkeren van 'uitzichtbelemmerende' voertuigen. Gezien de algemene formulering van de vragen verzoekt de wethouder specifieker aan te geven waar deze problematiek zich voordoet. De fractie Beter voor Dordt zal deze informatie mailen naar de wethouder, zodat deze volgende week de vragen kan beantwoorden.


Tot slot vraagt de heer Nederhof naar de reden van het meezenden van de bestuurlijke planner. De commissiegriffier geeft aan dat dit is gebeurd om het mogelijk te maken als commissie iets verder voorruit te gaan plannen.


Om 23:05 uur sluit de voorzitter de vergadering.