Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1343588

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1343588

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1343588
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vorming van een Drechtstedelijk KCC
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 19:36:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van PvdA en SP.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD stelt een aantal vragen aan de wethouder over o.a. de businesscase van Dordrecht bij geen deelname aan het KCC, welke maatregelen moeten er worden genomen, waarom de keuze voor egalisatiereserve is gemaakt. BVD wil vervolgens weten hoe het zit met de situatie van Zwijndrecht waar de raad het voorstel heeft verworpen. De SP stelt een aantal vragen over de software. De PvdA refereert aan Molenwaard waar de loketten zijn opgeheven, in hoeverre is dat gedeeltelijk ook mogelijk voor Dordrecht. Nadat de wethouder haar antwoorden heeft gegeven, adviseert de adviescommissie dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 14 oktober 2014.


 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Engelberts wil dit punt graag bespreken in een adviescommissie. De politieke vraag zal zijn: wordt het financieel belang daadwerkelijk gerealiseerd of gaan we risico's lopen? De fracties van D66, PvdA, BvD en GL steunen dit verzoek. Dit stuk zal in de adviescommissie van 30 september a.s. worden geagendeerd.