Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1343552

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1343552

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1343552
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Sisa correctie 2010, 2011, 2012
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 19:36:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 september 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Soy heeft de volgende vraag aan de wethouder: Heeft de correctie ook effect op de lopende jaarrekeningen? De vraag zal ter beantwoording worden doorgeleid naar de wethouder.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.