Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1343552

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1343552

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1343552
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Sisa correctie 2010, 2011, 2012
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2014 19:36:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Sisa correctie 2010, 2011, 2012
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Muusz, tel. 770 4611
Datum B&W Besluit 02-09-2014
Gerelateerde zaak 1275248
Agendacommissie 16-09-2014
Raad 23-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de wijze waarop de ‘Sisa’ (Single information Single audit) aangifte van 2010, 2011 en 2012 is gecorrigeerd. Deze correctie was nodig omdat na vaststelling van de jaarstukken een fout is ontdekt in de aangifte van de regeling Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer van het project ‘Stationsomgeving Centraal Station te Dordrecht’. Deze correctie leidt niet tot wijziging van de controleverklaring van de accountant over de jaarstukken.
Gepubliceerd 10-09-2014