Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134316
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Herijking Wijkgericht Werken / Leefbare stad 2006- 2010
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2006 16:32:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2006 20:00
Besluit:
De raad neemt de raadsinformatiebrief over herijking wijkgericht werken voor kennisgeving aan.