Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134316
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Herijking Wijkgericht Werken / Leefbare stad 2006- 2010
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2006 16:32:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Herijking Wijkgericht Werken / Leefbare stad 2006- 2010
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de raadsinformatiebrief en de bijbehorende documenten wordt door het college uitvoerig uit
de doeken gedaan op welke wijze het vorm en inhoud wil geven aan wijkgericht werken nieuwe stijl.
Het lag daarnaast in de bedoeling op de voor 29 juni 2006 geplande introductiebijeenkomst de
raads- en commissieleden hierover te informeren en met hen de discussie aan te gaan over het
dilemma c.q. de spagaat of de raad dient te sturen op wijkontwikkeling of op wijkbeheer. Deze
introductiebijeenkomst kon wegens geringe belangstelling niet doorgaan, maar wel is de wens
naar voren gekomen hiervoor alsnog gelegenheid te bieden.

Gepubliceerd 15-11-2006