Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134306

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134306

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134306
Onderwerp Raadsvoorstel voor verschuiven krediet voor opslag onder toneel Grote Zaal Schouwburg Kunstmin van 2009 naar 2006
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2006 13:28:15
Onderwerp Raadsvoorstel voor verschuiven krediet voor opslag onder toneel Grote Zaal Schouwburg Kunstmin van 2009 naar 2006
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college stelt u voor ermee in te stemmen dat het in de meerjarenbegroting voor 2009
geraamde bedrag voor de herinrichting van de opslag onder het toneel van de Grote Zaal van
Kunstmin uit effectiviteits- en kostenbesparingsoverwegingen al in 2006 wordt uitgegeven. De
eenmalige extra kapitaallasten leiden niet tot overschrijdingen in de begroting van de Sector
Cultuur.

Gepubliceerd 08-11-2006