Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1342865

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1342865

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1342865
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Reserve EPV 2014 (Ris 1323475)
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:22
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Reserve EPV 2014 (Ris 1323475)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 04-09-2014