Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134230

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134230

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134230
Onderwerp Raadsinformatiebrief over implementatieplan deregulering
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2006 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over implementatieplan deregulering
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Dit implementatieplan is enerzijds een gevolg van de veranderde bestuurspraktijk vanwege de
dualisering van het gemeentebestuur en de lokale vertaling die daaraan nog moet worden
gegeven. Anderzijds geeft het vorm en inhoud aan wat onder het kopje “Dienstverlening” in het
nieuwe coalitie-akkoord op het punt van de kwaliteit van de gemeentelijke regelgeving is
overeengekomen. Een ander belangrijk doel is het vergroten van de handhaafbaarheid van de
gemeentelijke verordeningen.
Bijlage 2, de Gebruikershandleiding Vragenboom DDRH gemeente Dordrecht, ligt op de
raadsgriffie ter inzage en staat ook op het RIS.

Gepubliceerd 12-09-2006