Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134215

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134215

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134215
Onderwerp Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid
Ingekomen/gepubliceerd 06-09-2006 09:55:19
Onderwerp Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
In Open Voorraad Nee
Toelichting

U wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid op
basis van de door het college aan u voorgelegde beoordeling van de jaarrekening.
Bijgaand ontvangt u het jaarrekeningdeel: pagina’s 68-85. Het volledige jaarverslag 2005,
inclusief de jaarrekening is raadpleegbaar in het RIS.

Gepubliceerd 06-09-2006