Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134203

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134203

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134203
Onderwerp Vaststellen voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie
Ingekomen/gepubliceerd 06-09-2006 09:54:50
Onderwerp Vaststellen voorbereidingsbesluit voormalige PABO-locatie
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het college is voornemens toepassing te geven aan artikel 19, eerste lid, van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) om de bouw van 3 woongebouwen op het voormalige PABO-terrein aan de Hugo van Gijnweg mogelijk te maken.
Toepassing van artikel 19, eerste lid, van de WRO is alleen mogelijk, als het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet ouder is dan 10 jaar.
Aan het door de raad op 9 november 2004 vastgestelde bestemmingsplan is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor wat betreft het gedeelte m.b.t. de PABO-locatie om formele redenen goedkeuring onthouden. Het als gevolg daarvan geldende bestemmingsplan voor het gebied is ouder dan 10 jaar.
In verband met de voortgang van het bouwplan is het noodzakelijk om de raad een voorbereidingsbesluit te laten nemen. U wordt gevraagd daaraan medewerking te verlenen.

Gepubliceerd 06-09-2006