Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134187

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134187

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134187
Onderwerp Vaststellen van het Treasurystatuut Gemeente Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2006 14:35:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 juli 2006 14:00
Besluit:
Mevrouw N. de Smoker-van Andel legt namens de fractie van ECO-Dordt een stemverklaring af, waarin zij aangeeft dat de fractie bedenkingen heeft tegen de rapportagegrens bij de borgstellingen en graag alle borgstellingen zou willen zien.
De raad stelt het Treasurystatuut Gemeente Dordrecht vast.