Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134172

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134172

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134172
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas
Ingekomen/gepubliceerd 27-06-2006 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De minister van OCW ontvangt regelmatig verzoeken, in dit geval van de Stichting Boogbrug
Vianen, om objecten, in dit geval de brug over de Oude Maas, de status van Rijksmonument toe
te kennen. Voordat een dergelijke status verleend wordt, wint de minister advies in bij de
betreffende gemeente. Het gemeentebestuur in Dordrecht legt dit soort advies aanvragen voor
aan de Welstands- en Monumentencommissie en volgt in de regel deze adviezen.
Tot de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden, op 8
maart 2006, moest de raad het advies aan de minister vaststellen. Die bevoegdheid ligt nu bij het college en daarom wordt u nu over het advies geïnformeerd.
In lijn met het advies van de Welstands- en Monumentencommissie adviseert het college aan de minister om de brug over de Oude Maas naar Zwijndrecht de status van Rijksmonument toe te kennen.

Gepubliceerd 27-06-2006