Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134157
Onderwerp Verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebiedsgedeelte Kort en Lang Ambacht
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2006 12:13:06
Onderwerp Verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebiedsgedeelte Kort en Lang Ambacht
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college is voornemens toepassing te geven aan artikel 19, eerste lid, van de Wet op de
ruimtelijke ordening om een opening in de dijk langs de Beneden-Merwede en het aansluiten van deze en achterliggende polders op de getijdenwerking van de rivier mogelijk te maken. Daarvoor is het nodig dat de raad een voorbereidingsbesluit neemt.
Gepubliceerd 14-06-2006