Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134137

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134137

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134137
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Parkeergarage Steegoversloot
Ingekomen/gepubliceerd 30-05-2006 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Parkeergarage Steegoversloot
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Tijdens de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2003 op 12 en 13 november 2002 is
een motie aangenomen met de oproep om de concrete uitwerking van een parkeergarage aan de Steegoversloot. Via voornoemde stukken is de raad sindsdien over de voortgang en relevante ontwikkelingen geïnformeerd. Met bijgaande Raadsinformatiebrief laat het college u weten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de realisatie en de daarmee gepaard gaande relevante ontwikkelingen en actualiteiten rond de aankoop van de locatie Steegoversloot van het Da Vinci College. In de raadsvergadering van 25 april heeft de raad besloten deze brief voor te dragen ter behandeling in de Adviescommissie en daarvoor door te geleiden naar de Agendacommissie.

Gepubliceerd 30-05-2006