Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339661
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage tijdelijk gebruik lege gronden
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage tijdelijk gebruik lege gronden
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar IHH Zanders 078 770 4854
Datum B&W Besluit 22-07-2014
Gerelateerde zaak 1252756
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Deze notitie beschrijft de voortgang en de vervolgaanpak van tijdelijk grondgebruik in Dordrecht. Daarmee is de motie "M 10 Motie Gebruik braakliggende terreinen" van 13-11-2012 afgehandeld.
Gepubliceerd 04-09-2014