Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339476

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339476

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339476
Onderwerp Beschikbaarstellen kredieten inzake noodzakelijke en onontkoombare investeringen in Essenhof en wijzigen begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
Onderwerp Beschikbaarstellen kredieten inzake noodzakelijke en onontkoombare investeringen in Essenhof en wijzigen begroting
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 59 - Essenhof
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Harmsen 078 770 5280
Datum B&W Besluit 26-08-2014
Gerelateerde zaak 1263156
Datum verzending 04-09-2014
Agendacommissie 9-9-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De Essenhof ziet zich geconfronteerd met enkele technisch noodzakelijke en onontkoombare investeringen die niet kunnen wachten tot het nieuwe begrotingsjaar. Wij stellen u voor om in te stemmen met bijgevoegd besluit teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Het totaal te investeren bedrag bedraagt € 113.000,-. De bijbehorende kapitaallasten worden kostendekkend verwerkt in de begroting 2015.
Gepubliceerd 04-09-2014