Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339476

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339476

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339476
Onderwerp Beschikbaarstellen kredieten inzake noodzakelijke en onontkoombare investeringen in Essenhof en wijzigen begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD-fractie wil graag een visie ontvangen van het college over de begraafplaats. Wethouder Sleeking geeft aan dat deze eraan komt.


De agendacommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2014.