Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339473

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339473

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339473
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.