Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339466

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339466

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339466
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Crabbehof, Wielwijk en Zuidhoven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. nota van zienswijzen Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding (nieuw) Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1262618 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1275956 Raadsbesluit