Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339466

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339466

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339466
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf 078 770 4900
Datum B&W Besluit 26-08-2014
Gerelateerde zaak 1262618
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven. Op basis van een voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is in die fase op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 1 oktober 2013 (voorontwerp) en 12 mei 2014 (ontwerp).
Gepubliceerd 04-09-2014