Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339456

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339456

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339456
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Onderwerp Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor woonwagen en meterkast aan de Heelalstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 26-08-2014
Gerelateerde zaak 1258964
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 9 april 2014 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van woonwagens op de woonwagenlocatie aan de Heelalstraat. Tevens is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van meterkasten. Omdat één woonwagen gedeeltelijk buiten de aangelegde locatie is gesitueerd, wordt tevens een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd (Wabo-projectbesluit). Hetzelfde geldt voor een meterkast. Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat uw raad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. Bij besluit van 27 mei 2014 heeft uw raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven. Vervolgens is de ontwerpvergunning met ingang van 5 juni 2014 gedurende 6 weken ter visie gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Wij stellen u thans voor te verklaren dat de uw raad geen bedenkingen heeft tegen de verlening van de omgevingsvergunning.
Gepubliceerd 04-09-2014