Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1338792

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1338792

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1338792
Onderwerp Inspreker - Energie transitie m.b.t. waterstof
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op uitnodiging van de commissie spreekt de heer De Wildt in over transities in de energievoorziening en de mogelijkheden die waterstof biedt. Het beroep op alternatieve energiebronnen (anders dan fosiel) zal alleen maar toenemen. Waterstof biedt een optie in het creeeren van een flexibel buffermechanisme. Bedrijven in Dordrecht kunnen volgens de heer De Wildt profiteren als de gemeente Dordrecht zich hard gaat maken voor dit thema. Het is naar zijn mening urgent omdat de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen. Enkele van de vermeende risico's vallen wat hem betreft in de categorie onbekend maakt onbemind. De voorzitter dankt de inspreker voor zijn inbreng. Voor nu is het onderwerp voldoende besproken.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de heer De Wildt uit te nodigen om in te spreken in de commissie fysieke leefomgeving. De commissie is verdeeld over de vraag of het wenselijk is om deze inspraakreactie te koppelen aan een andere bespreking over het thema 'energie'. Samen met de heer De Wildt wordt gezocht naar een geschikte datum.