Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335164
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van verkeerswerkgroep Dubbeldam over het Advies bereikbaarheid en verkeersveiligheid Dubbeldam
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De vraag van de fractie CDA over de (on)mogelijkheden van het resterende budget wordt door wethouder Van der Linden schriftelijk beantwoord.