Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335151

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335151

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335151
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van de heer D. Rutten over bezwaar tegen plaatsing carillon in stadhuistoren
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014. De inhoud van de brief is betrokken bij de bespreking van de APV in de commissie Bestuur & Middelen.