Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335126

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335126

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335126
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over samenwerking verzekeringsmaatschappijen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.