Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335096
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over kamerverhuur Indische Buurt Noord
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1271734 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over kamerverhuur Indische Buurt Noord Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Art. vragen PvdA Overlast Kamerverhuur Indische Buurt Nrd. Algemeen