Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335048
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over bewegingsonderwijs Stichting OPOD
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1271689 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over bewegingsonderwijs Stichting OPOD Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aankondiging Plan van Aanpak Antwoordbrief