Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1335048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1335048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1335048
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over bewegingsonderwijs Stichting OPOD
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 september 2014.