Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1327507

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1327507

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1327507
Onderwerp Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Vaststellen Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Verweij, 770 4760
Datum B&W Besluit 15-07-2014
Gerelateerde zaak 1250393
Datum verzending 28-08-2014
Agendacommissie 09-09-2014
Adviescommissie 16-09-2014 & 30-09-2014
Raad 14-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met dit raadsvoorstel bieden wij u ter vaststelling aan het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid (BRTA). Dit BRTA bevat een aantal beleidsmatige kaders in aanvulling op het Beleidsplan Jeugdhulp. Ook bevat het BRTA een regionaal financieel verdeelmodel op basis van het definitieve macrobudget en de uitgangspunten uit het beleidsarme Regionale Transitie Arrangement (RTA) van oktober 2013. Het BRTA vormt de basis voor het inkoopproces van jeugdhulp voor 2015. Tevens informeren wij u over de budgetgaranties die zijn gegeven voor de functies van het huidige BJZ in 2015. Deze garanties zijn verwoord in bijgaande brief die namens de 17 gemeenten wordt verstuurd naar het bestuur van BJZ. Daarnaast ontvangt u ter kennisneming de audit die de Stuurgroep Jeugd Zuid Holland Zuid heeft laten uitvoeren bij de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Alle stukken zijn voorbereid door het programmateam Jeugd en aangeboden aan de 17 gemeenten ter besluitvorming in colleges en raden.
Gepubliceerd 04-09-2014