Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1326415

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1326415

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1326415
Onderwerp Raadsinformatiebrief over rapportage Discriminatie 2013 Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over rapportage Discriminatie 2013 Gemeente Dordrecht
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 770 4800
Datum B&W Besluit 08-04-2014
Gerelateerde zaak 1184269
Adviescommissie 14-10-2014
Raad 28-10-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De cijfers van RADAR laten zien dat het aantal meldingen van discriminatie¬voorvallen in de gemeente Dordrecht in 2013 gestegen is ten opzichte van 2012. Deze stijging is deels te verklaren door een verbetering in registratie van incidenten door de politie en deels door de bekendmaking van onderzoeks¬resultaten van Sociaal Cultureel Planbureau naar ervaren discriminatie. Daarnaast is er verband tussen de politieke aandacht voor racisme/publieke discussies in de Nederlandse media en de stijging van het aantal meldingen van discriminatie¬voorvallen. Hoewel we de stijging kunnen verklaren, schuilt hierachter direct het gevaar van bagatellisering. Wij vinden de sterke toename van het aantal meldingen van discriminatievoorvallen in 2013 ten opzichte van 2012 zorgelijk. Daarom gaan wij de expertise van RADAR inzetten om de verdere stijging van discriminatie uitingen in de gemeente Dordrecht tegen te gaan. RADAR heeft inmiddels toegezegd om samen met ons een aantal acties voor te bereiden. Wij denken in ieder geval aan een actie richting scholen. In het Lokale Educatieve Agenda (LEA) overleg willen wij met de schooldirecties bespreken in hoeverre zij aandacht aan discriminatie besteden en wat zij doen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast moeten wij alert blijven op de signalen uit de samenleving. In onze antidiscriminatieaanpak onderschrijven wij de volgende aanbeveling van RADAR: "Oplettendheid en aandacht voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie blijven voor iedere burger en gemeente relevant". Ook in andere gemeenten in Nederland is een stijging van het aantal discriminatie voorvallen waarneembaar. In het werkgebied van RADAR steeg het aantal meldingen gemiddeld met 10% ten opzichte van vorig jaar. In de grote steden was de stijging significant hoger dan in de kleine gemeenten. Op het niveau van rijksoverheid heeft het kabinet aangekondigd in 2014 de kwaliteitscriteria voor antidiscriminatie voorzieningen op te stellen en een landelijke campagne te starten om bewustwording van burgers te vergroten.
Gepubliceerd 04-09-2014