Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1324138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1324138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1324138
Onderwerp Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype ontwerp raadsbesluit geheimhouding bijlagen besluitvorming WDO - DK IV.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Hoofdinfrastructuur WDO DK IV .doc Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Realiseringsovereenkomst RWS-Gemeente.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3. Stedenbouwkundig plan DK IV.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4. Beeldkwaliteitplan DK IV.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6a. Plan van aanpak ruimtelijk instrumentarium.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6b. Plankaart DK IV.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 6c. Notitie reikwijdte en detailniveau.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 7. Startnotitie vervolgfase DK I en II.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 8. Startnotitie marketingstrategie WDO.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 9a. Planning op hoofdlijnen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 9b. Gedetailleerde planning.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 11. Voorblad begrotingswijziging.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 12. Ecorys rapport.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1237702 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlagen WDO DK IV Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1260913 Raadsbesluit